Cyn-gapten tim rygbi Cymru, Gareth Thomas, yn dweud ei fod wedi dioddef "trosedd casineb" yng Nghaerdydd nos Sadwrn oherwydd ei rywioldeb.


30


BBC

16 Related Articles from 2018-11-18